1000 Kişiye Sorduk-1 Haziran 2015 16:45 Logolu-1000 Kişiye Sorduk 1 Haziran 2015 Full view

1000 Kişiye Sorduk-1 Haziran 2015 16:45

Türk toplumunda kadınların iş ve sosyal hayatlarında erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
Kadınların işyerlerinde cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz?

Kamuoyunun belli konularla ilgili düşüncelerini ve bu konulara bakış açısını değerlendiren 1000 Kişiye Sorduk, TRT Haber ekranlarında ilgiyle izleniyor…
Türk toplumunda kadınların iş ve sosyal hayatlarında erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
Kadınların işyerlerinde cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor musunuz?
Geleneksel cinsiyet rolleri ve sosyalleşme süreci bazı sorunlara yol açmaktadır. Kadına yönelik cinsiyet ayırımcılığı da, bu sorunlardan birisidir. Hemen her toplumda kadınlar erkeklere göre daha düşük statüye sahiptirler. Günümüzde cinsiyet esaslı iş bölümü sosyo-ekonomik değişmeler doğrultusunda yeniden şekillenmesine rağmen, toplumda kadınlara uygun görülen rollere ilişkin görüşler daha yavaş değişmekte ve bu gecikme bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
İş yerinde cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili halkımızın görüşlerini almak için Türkiye istatistik Kurumu İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması kapsamında yer alan 12 bölge 12 ilde toplam 1130 kişiyle yapılan ankette katılımcılara sorulan sorular ve cevapları programda ekranlara geliyor.
Uzman konuğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Nesrin Çelik’ in anketle ilgili görüşlerine de yer verdiğimiz 1000 Kişiye Sorduk, 1 Haziran Pazartesi 16.45’de TRT Haber’de.


Leave a comment