• Home  /
  • NTV   /
  • Japon İşi Emeklilik (The Great Japanese Retirement) Belgeseli-12 Nisan 2015 22:05
Japon İşi Emeklilik (The Great Japanese Retirement) Belgeseli-12 Nisan 2015 22:05 This World: The Great Japanese Retirement - Picture Shows: Anita joins the dancers of Japan’s senior cheerleading team in Tokyo. With an average age of 67, these ladies are part of Japan’s growing pensioner demographic. Japan has the largest proportion of over 65s of anywhere in the world. Full view

Picture Shows: Anita joins the dancers of Japan’s senior cheerleading team in Tokyo. With an average age of 67, these ladies are part of Japan’s growing pensioner demographic. Japan has the largest proportion of over 65s of anywhere in the world.

Japon İşi Emeklilik (The Great Japanese Retirement) Belgeseli-12 Nisan 2015 22:05

Düşük doğum oranları, uzun ömürler…
Japonya hızla yaşlanıyor!
BBC imzalı belgesel bu durumun ekonomik ve sosyal etkilerini araştırıyor

Japonya’yı bir uçtan bir uca dolaşan Anita Rani, Japon toplumuna hem eğlenceli hem de düşündürücü bir perspektiften bakıyor. İnsanların büyük bir kısmının çok uzun bir hayat sürdüğü ve çok azının çocuk sahibi oldu bir ülke nasıl ayakta kalabilir? Azalan işgücü ekonomiyi nasıl etkiler? Dahası, bu azalan nüfus dünyanın geri kalanı için ne anlam ifade etmektedir? Dünya nüfusu giderek artarken Japonya’nınki azalıyor. Düşük doğum oranları ve yüksek yaşam süresi ortalamaları, Japonya’yı yaşlı ve hızla daha da yaşlanan bir topluma dönüştürüyor ve bu durum hem ekonomi hem de sosyal hayat üzerinde sarsıcı etkiler doğuruyor.


Leave a comment