Metropolis-14 Şubat 2016 23:15 Logolu-Metropolis (2) Full view

Metropolis-14 Şubat 2016 23:15

Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu belgesel, Fırat nehrinin batı kıyısındaki Barak Ovası’ndan İslahiye’ye kadar olan geniş düzlüklerde uygarlık tarihini değiştiren 4 önemli süreci konu ediniyor.

KARKAMIŞ’TA ÖZEL ÇEKİMLER
İkinci bölümde, Milattan Önce 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’yu istila eden Deniz Kavimleri’nin yol açtığı tahribat anlatılıyor. Bu yıkım nedeniyle çivi yazısı başta olmak üzere pek çok kültürel değer kaybolurken, Anadolu’nun ilk merkezi devleti ve imparatorluğu Hititler de tarih sahnesinden çekilmişlerdi.

Bu bölümde, uygarlığın yeniden ayağa kalktığı bölge olarak Gaziantep ve çevresi ele alınıyor. “Geç Hitit Devletleri” adıyla bilinen Karkamış, Zincirli (Sam’al), Sakçagözü ile diğer ören yerlerinden Tilmen Höyük ve dünyanın en büyük ve en eski açık hava heykel atölyesi Yesemek’in tarihi değerleri bu bölümde anlatılıyor. Karkamış’ta özel izinle çekilen yeni keşifler de ikinci bölümün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

“Metropolis – İçinden Tarih Geçen Kent; Gaziantep” 14 Şubat Pazar saat 23:15’te NTV’de…


Leave a comment